Menu

Cách tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội (BHXH) 1 lần tự động ngay tại nhà

Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc hoặc người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục tham gia đóng BHXH và các trường hợp khác như chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ được nhận BHXH một lần.


Sau đây là cách tính tiền Bảo hiểm xã hội 1 lần trên điện thoại và máy tính.

Chú thích: Bạn có thể tham khảo các căn cứ pháp lý sau để tính tiền BHXH 1 lần cho mình: Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Nghị định 115/2015/NĐ-CP, Nghị định 134/2015/NĐ-CP, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH, Thông tư 23/2020/TT-BLĐTBXH.

Cách tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần-1

1. Hướng dẫn cách tính tiền BHXH 1 lần online


Bước 1. Bạn truy cập vào đường link bên dưới để tự động tính tổng tiền BHXH 1 lần. Số tiền sẽ được tính dựa trên thời gian đóng bảo hiểm và nhiều yếu tố liên quan khác.

Hệ thống tính bảo hiểm xã hội 1 lần

Cách tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần-1


Bước 2. Bạn tiến hành nhập các giai đoạn đóng BHXH và Mức lương đóng BHXH, có thể Thêm giai đoạn. Sau đó nhấn Tính BHXH là bạn sẽ có kết quả tiền BHXH 1 lần cho mình.

Cách tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần-2


Mức hưởng BHXH 1 lần của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm được tính bằng 22% mức tiền lương tháng đã đóng BHXH. Mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

2. Cách tính tiền BHXH 1 lần bằng VssID cực nhanh


Bước 1. Bạn tải ứng dụng VssID theo link bên dưới. Ứng dụng khả dụng cho Android và iOS.

VssID trên Google Play
VssID trên App Store
Cách tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần-3
Bước 2. Bạn tiến hành Đăng ký tài khoản hoặc Đăng nhập vào ứng dụng. Sau đó, tại giao diện Quản lý cá nhân, chọn Thông tin hưởng.

Cách tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần-5
Bước 3. Tại mục Một lần, bạn sẽ thấy thông tin hưởng BHXH 1 lần của mình. Ngoài ra, chọn Quá trình tham gia > BHXH để xem lại quá trình tham gia BHXH của bạn.

Cách tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần-5

Lưu ý: Tiền BHXH 1 lần trên ứng dụng VssID áp dụng cho.

Người lao động có toàn thời gian đóng BHXH bắt buộc theo chế độ tiền lương do doanh nghiệp quyết định.
Thời gian đóng BHXH bắt buộc từ đủ 01 năm trở lên.
Số tiền BHXH 1 lần được tính đã bao gồm hệ số trượt giá tại thời điểm tra cứu.
Cách tính tiền Bảo Hiểm Xã Hội 1 lần
Chúc các bạn thành công với 2 cách tính tiền BHXH 1 lần này.

help call